ARTS PLÀSTIQUES

ARTS PLÀSTIQUES DE LOYDA SEQUEDO JURADO

Us presento una sèrie de 10 obres, les quals destaquen per la fusió dels colors i la forma de les il·lustracions inacabades. En elles podeu observar les emocions que he evocat per conceptualitzar la idea.

Les tècniques aplicades; pintura acrílica i l’oli, s’han desenvolupat amb la comoditat que m’ha aportat a l’hora de crear sobre qualsevol material. Altres dels factors que he tingut en compte per l’evolució de la creativitat, és la improvisació.

La pintura plàstica m’ha facilitat entendre els meus dots en la comunicació visual mitjançant el color i la transformació d’aquest element amb qualsevol altre.

Temps d’exposició:  abril a novembre del 2021.

Presentació de les obres: vía el Instagram @_interartiva_

El diumenge 11 de juliol de les 20h a 21h 
El setembre i octubre, pendents de confirmació d’horari.
Al novembre tancament de les presentacions de l’Exposició Arts Plàstiques.