DES DE LA PERSPECTIVA DE LAS ARTS

PLÀSTICQUES, ART CORPORAL

& PERFORMANCE.

VISIÓ EXPOSITIVA

Com a pintora us proposo mitjançant aquest apartat ensenyar-vos la perspectiva creativa i humanista, la qual m’agrada presentar en diverses tècniques mitjançant el format expositiu.


La interacció de la metodologia amb els materials, van enllaçats des del principi del projecte cultural per poder comprendre la temàtica.


El col·lectiu artístic és una de les peces fonamentals per la creació, organització i gestió de les exposicions multidisciplinàries que és desenvolupant mitjançant la mateixa direcció d’INTERARTIVA.


El portal de l’entitat INTERARTIVA està obert per col·laboracions amb altres artistes de l’àmbit de les arts plàstiques o altres vessants de les arts. També realitza la selecció d’artistes pel desenvolupament dels pròxims projectes expositius en viu.

 

ES BUSQUEN ARTISTES

EXPOSICIONS / GESTIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS

PROPUESTES

OBRES ONLINE

Actualment part de les obres plàstiques realitzades durant la meva primera etapa com a pintora del 2017 al 2020 es poden veure en la shop. 

 

EXPOSICIÓ PRESENCIAL D’ARTS PLÀSTIQUES I EFÍMERES

Projeccions de temàtiques socials, realitzades mitjançant les arts plàstiques, arts corporals i efímeres en viu.

La presentació d’aquest format expositiu és més improvisat en la seva producció i de curta duració, ja que només realitza l’efecte de manifestar i reivindicar un fet social. La intervenció artística en un debat social, sumant valors culturals, ubicades en la província de Barcelona.

 

EXPOSICIONS PRESENCIALS MULTIDISCIPLINÀRIES

Les exposicions multidisciplinàries es presenten mitjançant una temàtica seleccionada.

El desenvolupament i creació es realitza en conjunt amb el col·lectiu artístic seleccionat pel projecte en concret.

El factor que es té en compte per la creació d’aquest tipus de projecte és principalment l’experiència del públic amb la dinàmica que ofereix INTERARTIVA mitjançant aquest format de connexió.

 

ORGANITZEM UNA EXPOSICIÓ?

No ho dubtis i demana més informació

CONECTA AMB INTERARTIVA